مجله فروش لوازم ارايش مجله فروش لوازم ارايش .

مجله فروش لوازم ارايش

مدل قابل قبولي از كانسيلر را تعيين فرمائيد


طريق استعمال از كانسيلر چه طور ميباشد
منتشر گرديده بوسيله مجموعه تخصصي دترلند در جولاي 14, 2018
كانسيلر عمدتا براي پوشاندن لكه ها و رينگ هاي سياه تحت ديده به عمل مي رود. به كارگيري از گونه مطلوب كانسيلر مي‌تواند به شما ياري دهد ظواهر فارغ از لكي داشته باشيد. با اينحال اين آيتم را مي قدرت براي پوشاندن برآمدگي ها، لكه هاي به رنگ سياه، جراحت ها و رگ هاي واريسي گزينه استعمال قرار اعطا كرد.

كانسيلر چيست

بخش اوليه: گزينش كانسيلر مطلوب و ابزارها


1. مدل قابل قبولي از كانسيلر را تعيين فرمائيد:

در صورتي مي‌خواهيد گريم ماهر بر روي صورتتان انجام دهيد پيشين از هر چيز بايستي كانسيلر ها را خوب بشناسيد. كانسيلرها در صورت و اندازه قابل قبولي در بازار وجود دارا هستند. هر 6 گونه از كانسيلر براي پوست ها و پوشش هاي خاصي تشكيل‌شده اند. مي اقتدار در عين واحد بيش تر از يك دسته كانسيلر را گزينه به كارگيري قرار اعطا كرد. گزينش كانسيلر مطلوب براي گونه پوست و مشكلي كه در حيطه مدنظر موجود هست قادر است پوشش نيكي را براي رخ شما ساخت نمايد.

كانسيلرهاي استيكي همانند رژ لب ميباشند و براي توليد پوشش بدون نقص تا ميانگين براي رينگ هاي سياه ديده به فعاليت مي‌روند. اين كانسيلرهاي كلفت و كرمي براي كساني كه پوست نرمال، كم آب يا اين كه حساس دارا هستند مي‌تواند ايده آل باشد. كانسيلرهاي استيكي اكثر اوقات در برگيرنده چربي مي‌باشند و كلفت اند و به همين خيال و خاطر شخص ميتواند آنها‌را به راحتي پخش نمايد و با بقيه قسمت هاي پيرايش مخلوط كند. در صورتي پوست چربي داريد بهتر ميباشد اينگونه كانسيلرها را به فعاليت نبريد.
كانسيلرهاي كرمي به صورت پالت، فشرده و كاسه هاي كوچك در چنگ شما قرار ميگيرند. اين كانسيلرها ميتوانند پوشش بي نقص تا متوسطي را آماده آورند و براي اشخاصي كه پوست نرمال، بسيار كم آب و حساس دارا هستند ميتواند اثرگذار باشد. ضخامت و بافتي كه‌اين مدل كانسيلر مهيا مي‌كند براي كساني كه تغيير تحول رنگ متعددي در پوست دارا هستند ايده آل ميباشد. در حالتي‌كه اين موردها به صدق ادغام نشوند و به عمل نروند ممكن ميباشد ظواهر بسيار سنگيني بر روي پوست ساخت نمايند.
كانسيلرهاي كرمي تا پودري به صورت فشرده در چنگ اشخاص قرار ميگيرد. اين كانسيلرهاي سبك تا ميانگين براي اشخاصي كه پوست نرمال، نصفه كم آب، حساس يا اين كه تركيبي دارا‌هستند بسيار عالي ميباشد. چنين كانسيلرهايي براي استعمال در هر بخشي از رخ پباده سازي گرديده اند. با اينحال نبايد آنان را براي پوشاندن لكه ها يا اين كه تكه هاي پوست كم آب و پوسته پوسته گرديده به عمل ببريد. چربي و تركيباتي كه درين محصول ها يافت ميگردد مي‌تواند اين لكه ها را بدتر كند و سبب ساز كم آبي طولاني تر پوست شود.
كانسيلرهاي كرمي مايع در تيوب هاي قابل فشار دادن كوچك يا اين كه تيوب هايي با برش دستي در بازار عرضه ميشوند. اين مدل كانسيلر براي ساخت پوشش سبك تا بي نقص پباده سازي گرديده اند و مي‌توانند ذيل ديده را هم بپوشانند. چنين محصولاتي براي اشخاصي كه پوست نرمال، تركيبي، چرب يا اين كه حساس دارا هستند بسيار اثرگذار ميباشد. اين مورد مي‌تواند پوشش قابل قبولي براي پوست هاي مستعد بروز لكه آماده آورد. برخلاف كانسيلرهاي استيكي، كانسيلرهاي كرمي مايع معمولا در گير چين و چروك نميشوند. فرمول سبك آنان منجر ميگردد پوشش خير و خوبي بر روي فيس ساخت گردد.
كانسيلرهاي مات مايع به صورت تيوب هاي كوچك قابل فشار دادن يا اين كه تيوب هايي با براش دستي عرضه مي گردند. اين دسته كانسيلر ميتواند پوشش سبك تا جامعي را ارائه نمايد. شما ميتوانيد از اين موردها تحت عنوان مبنا اي براي سايه خويش استعمال نمائيد. اين مدل كانسيلر چين و چروك نميشود .
اين رو هم بخون:
راهنماي خريد كانسيلر و نكاتي كه بايستي در زمينه ي كانسيلر بدانيد


2. براي پيكار با نقص‌ يگانه خويش از كانسيلرهاي قابل قبولي به كارگيري فرماييد:

كانسيلرهاي اصلاح كننده رنگ به صورت مايع، كرمي و استيكي وجود دارا هستند. وقتي كه كانسيلرهاي عادي نتوانند پوشش مطلوب را براي شما مهيا آورند بهتر ميباشد از كانسيلرهاي اصلاح كننده رنگ استعمال نمائيد. براي پوشاندن سايه كانسيلر، در بالا كانسيلر اصلاح كننده رنگ را بزنيد، آن گاه فوندانسيون را بزنيد و در غايت از كانسيلر انتخابي منفعت ببريد. 5 رنگي كه براي اين دسته كانسيلرها توصيه گرديده ميتواند 5 خلل منقطع را برطرف نمايد:

بنفش معدود رنگ مي‌تواند پوست با بدن زرد رنگ يا اين كه رنگ پريده را نهفته نمايد.
كانسيلرهاي زرد ميتوانند بدن هاي بنفش همچون رينگ هاي تيره زيرچشم يا اين كه جراحت ها را مخفي سازند.
رنگ سبز مي‌تواند قرمزي پوست را مخفي نمايد.
رنگ صورتي مي‌تواند سايه هاي مايل به آبي‌رنگ كه اكثر زمان ها با بدن هاي پر‌نور خيس پوست همدم ميباشد را برطرف كند.
رنگ نارنجي رنگ مي‌تواند لكه هاي آبي‌رنگ، خاكستري، بنفش يا اين كه رينگ هاي ذيل ديده را مخفي نمايد.


3. گذشته از اينكه كانسيلر را بر روي پوست خويش بزنيد، آن را با بدن پوستي خويش مطابقت سازيد:

زدن كانسيلري كه بسيار پر‌نور يا اين كه تيره خيس از رنگ پوست ميباشد قادر است فيس شمارا حاد نمايد و اينكار صرفا دقت اشخاص را به مشكلي كه روي چهره داريد جلب ميكند. براي اينكه مطمئن گرديد كه سايه قابل قبولي را تعيين ميكنيد كالا را در مغازه آزمايش نمائيد. مقداري از كانسيلر را روي خط فك بزنيد. بعداز ادغام آن ميتوانيد فيض را بازنگري نماييد. در صورتي جنس مدنظر روي رخ نمايان بود بسيار پر‌نور يا اين كه بسيار تيره ميباشد. چنانچه نتوانستيد جنس را ملاحظه كنيد سايه قابل قبولي را تعيين نموده ايد.

كارايي نمائيد كانسيلر خويش را با سايه فوندانسيون تطبيق دهيد. اين عمل سبب مي گردد ظواهر فارغ از لك و نيكي داشته باشيد.
استثنايي كه براي اين ضابطه موجود هست هنگامي ميباشد كه از كانسيلر براي ذيل ديده يا اين كه پوشاندن رينگ هاي تيره به كار گيري ميكنيد. كانسيلري كه براي اين مراد به عمل مي رود مي بايست 1 الي 2 رتبه پر‌نور خيس از فوندانسيون و كانسيلر عادي باشد. اينكار حوزه‌ مدنظر را پر‌نور خيس ميكند.


4. از ابزارهاي قابل قبولي به كارگيري فرماييد:

هنگامي كه مي‌خواهيد كانسيلر را روي پوست بزنيد مي بايست از ابزارهاي مختلفي همچون پدهاي منزه استعمال كنيد. براش كانسيلر را بخريد. اين ها به صورت بيضي يا اين كه مسطح ميباشند. شما به پنبه و اسفنج هاي آرايشي هم نياز خواهيد داشت.

بخش دوم: مهيا سازي فيس براي زدن كانسيلر
1. فيس خويش را بشوييد:

گذشته از زدن مرطوب كننده و انجام آرايش و پيرايش رخ، مدام چهره خويش را بشوييد تا كثيفي، چربي و آرايش و پيرايش پاك شود. از منزه كننده منحصربه‌فرد آرايش و پيرايش ديده و ريمل استعمال نمائيد و آنگاه سايه و خط ديده را هم پاك فرمائيد. پنبه را با آب آغشته كنيد و به آرامي روي فيس بزنيد تا پيرايش زدوده شود.

اين رو هم بخون:
پيرايش گام به گام چهره


2. سطح پوشش مدنظر خويش را تعيين فرمائيد:

سطح پوششي كه نياز داريد متغير خواهد بود. بعداز نظافت كردن چهره، پوست را در آينه آيتم باز بيني قرار دهيد. آن بخش هايي از رخ كه نياز به مخفي شدن دارا‌هستند را بازنگري فرمائيد. ابزارها و مواد آرايشي مايحتاج براي مخفي كردن اين اشتباهات را گردآوري فرماييد تا بتوانيد با پوشاندن عيوب فيس مبادرت به تصحيح فيس خودتان كنيد.

آيا رينگ هاي تيره اي تحت ديده داريد؟
بخشي از بيني مي‌باشد كه قرمز‌رنگ باشد؟
اختلال يا اين كه لكه اي در پوست داريد؟
آسيب يا اين كه جوشي داريد كه ميخواهيد نهفته نماييد؟
3. رخ خويش را مرطوب نمائيد:

لوسيون هاي منحصر فيس با كم آبي نبرد مينمايند و اشعه نوروروشنايي خورشيد در حين روز را دفع مي‌كنند. مقداري از لوسيون رخ را روي دست خويش بزنيد. حال آن را به امداد انگشتان دست روي چهره بماليد. لايه نازك و يكنواختي از آن را روي فيس بماليد.

در صورتي‌كه فيس چربي داريد از مرطوب كننده مبني بر ژل استعمال فرماييد.
4. ذيل ديده خويش را هم مرطوب سازيد:

حوزه‌ پايين ديده مدام حساس و دقيق ميباشد ومي تواند مبتلا كم آبي شود. كرم هاي اختصاصي ديده مي‌توانند مراقبت و رطوبت بيشتري براي اين حوزه‌ آماده آورند. از پد يا اين كه انگشت براي زدن مقدار اندكي از كرم ها ذيل ديده به كارگيري نمائيد. به اعتنا كرم را بماليد و اذن دهيد كم آب شود.

5. پرايمر را بر روي پوست بماليد:

پرايمر به كانسيلر و فوندانسيون اذن مي‌دهد به طور بچسبد و رمز جايش باقي بماند. پرايمري را گزينش نمائيد كه براي دسته پوست شما پباده سازي شده‌است. آن را به ياري انگشتان منزه بزنيد و بر روي حوزه‌ T تمركز داشته باشيد.

در شرايطي‌كه پوست بسيار چربي داريد مي‌توانيد پرايمر را بر روي كل فيس بماليد.
بخش سوم: زدن كانسيلر بر روي پوست
1. رينگ هاي سياه تحت ديده را نهفته نمائيد:

يك كدام از كاربردهاي اصلي كانسيلر نهفته كردن رينگ هاي سياه ذيل ديده ميباشد. جاي اينكه نيم دايره اي ذيل ديده توليد فرماييد يك مثلث توليد فرمائيد. اين نحوه كه با دست، براش يا اين كه اسفنج انجام مي گردد سبب پر رنگ خيس شدن و ليفت رخ ميگردد.

از كناره داخلي ديده چپ فعاليت خويش را آغاز نمائيد. يك خط مورب از كانسيلر را از كناره داخلي تا راس و بالاي استخوان سيرتكامل چپ خويش ترسيم فرماييد.
از به عبارتي استخوان سيرتكامل، خط موربي را تا كناره فرنگي ديده چپ بكشيد.
از ابزار انتخابي براي مخلوط كانسيلر به سمت بيرون و زير به كار گيري كنيد.
اين روند را براي ديده راست خويش تكرار فرمائيد.
از كشيدن يا اين كه ماليدن آن بر روي پوست تحت ديده دوري كنيد.
2. جراحت ها و لكه هاي تيره را بپوشانيد:

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۴۶:۴۰ توسط:حقيقي موضوع: نظرات (0)

شيوه به كار گيري از اشكال كانسيلر


شيوه به كارگيري از كانسيلرهاي آرايشي براي كمتر نشان دادن سن را از يك كدام از مشهورترين آرايشگرهاي جهان بياموزيد.
طريق استعمال از كانسيلر
بابي براون يكي‌از مشهورترين ها در موضوع آرايش و پيرايش و توليد ها آرايشي ميباشد. وي هر ساله ميليون ها دلار فروش در سراسر جهان داراست و اسم توليدات وي يكي‌از برندهاي اصلي و داراي اعتبار اسباب و اثاث پيرايش ميباشد. از پاراگراف مشتريان بسيار پر اسم و رسم وي مريل استريپ، كاترين زتا جونز، سيدني كلافورد ميباشند كه معمولا محصول ها آرايشي خويش را از بابي تهيه و تنظيم مينمايند. علاوه بر اينها وي تاليف كننده 6 كتاب پرفروش در قضيه زيبايي و آرايشگري ميباشد كه جز كتاب هاي داراي اسم و رسم در مورد فراگيري آرايشگري ميباشد و نيويورك تايمز از وي تحت عنوان معروفترين فروشنده اسباب آرايش و پيرايش و مشاور زيبايي اسم ميبرد.

 كانسيلر چيست

شيوه به كار گيري از اشكال كانسيلر
از اين پس ميخواهيم سلسله يادگرفتن هاي اورا در مسئله زيبايي و آرايشگري براي شما بياوريم، يادگرفتن هايي كه بيش تر تاكيد برسادگي و زيبايي اضافه دارا‌هستند.براي مثال در‌اين شماره وي به شما ميگويد چه طور از كانسيلر استعمال نمائيد كه در فيس ابدا معلوم نباشد اما در قبال سن را بسيار كمتر نشان دهد.

استعمال از كانسيلر امروزه از واجبات آرايش و پيرايش ميباشد و به اندازه استعمال از فونداسيون و كرم پودر مهم مي باشد. به امداد كانسيلر شما مي‌توانيد نقاط تيره ، قرمز‌رنگ ، رگها و جاي زخمها را بپوشانيد, كانسيلرها در واقع كرم پودرهاي فشرده پر‌نور و رنگي مي‌باشند كه شما مي‌توانيد آنان‌را پيشين و يا اين كه پس از كرم پودر به كارگيري نماييد البته سفارش اينجانب پس از كرم پودر ميباشد.
كانسيلر چه ميباشد؟
كانسيلرها درواقع كرم پودرهاي فشرده پر‌نور و رنگي ميباشند كه شما مي‌توانيد آن ها را قبلي يا اين كه بعداز كرم پودر به كار گيري نمائيد اما برخي ها مي‌گويند بهتر ميباشد پس از كرم پودر زدن مصرف شود. اين كانسيلرها به طور هاي مختلفي وجود دارا هستند؛ يك كدام از به طور Stick يا اين كه ماتيكي كه استعمال از آن شل خيس ميباشد، شرايط ديگر كرم مانند نصفه جامد و در غايت كانسيلرهاي مايع.
كانسيلر معمولا بايستي يك رتبه از رنگ كرم پودر مصرف شده پر‌نور خيس باشد. چنانچه خيلي پر‌نور خيس از كرم پودر باشد به جاي پوشانندگي لكه هاي تيره را بيش تر نشان خواهد بخشيد.


برچسب: كانسيلر چيست،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۵۰:۱۲ توسط:حقيقي موضوع: نظرات (0)

رنگ‌هاي گوناگون كانسيلر كدام‌اند؟


كانسيلر كرم‌پودرهاي رنگي به‌رخ فشرده جامد (پلت)، نصفه‌جامد(ماتيكي) يا اين كه مايع مي‌باشند كه معمولا پايين پنكيك يا اين كه كرم‌پودر و بعداز كانتورينگ (رفع عيوب چهره و پررنگ‌سازي نواحي مختص مانند سيرتكامل) استعمال مي گردند.

واقعيت اين ميباشد كه كانسيلرها عموما براي پوشاندن تيرگي پايين ديده پباده سازي گرديده‌اند، البته در صورتي روش‌و‌ترسيم استعمال‌ي صحيح از اين وسيله آرايشي را حافظه بگيريد ميتوانيد از آن براي پوشاندن معايبي مثل جاي جوش، جاي جراحت و نيز به‌تيتر شالوده و پايه سايه‌ي ديده استعمال نمائيد.

كانسيلر چيست

مهم ترين نكته در به كارگيري از كانسيلر اين ميباشد كه مي بايست يك سكو از كرم‌پودر پر‌نور‌خيس باشد تا نقايص فيس را بپوشاند درغير اين‌فيس به‌جاي كاور كردن و پوشانندگي، نقايص فيس را اضافه به فيس مي كشند.

در حالتي‌كه هم در به كارگيري از آن، انگيزه‌تان پر‌نور كردن بعضا نواحي چهره ميباشد و به‌اصطلاح ميخواهيد پوست‌تان را در نواحي مثل بيني و پيشاني «هايلايت» فرماييد، بسته‌به پر‌نور يا اين كه تيره‌خيس كردن آن حوزه‌ مي بايست از كانسيلر پر‌نور يا اين كه تيره به كارگيري فرمائيد. معمولا در هايلايت چهره با كانسيلر نواحي پايين ديده و روي بيني را پر‌نور و نقاطي مثل بالاي پيشاني، ذيل خط سيرتكامل و… را تيره ميكنند.رنگ‌هاي گوناگون كانسيلر كدام‌اند؟


رنگ‌هاي متعدد كانسيلر هر يك براي پوشاندن لك و نواقص بخشي از چهره و نيز گونه هاي رنگ پوست در اشخاص متفاوت پباده سازي گرديده‌اند. مثلا آن‌هايي كه تُن زرد رنگ دارا‌هستند، براي تمام اشكال رنگ پوست مطلوب‌اند. يادتان باشد در حالتي‌كه پوست رخ‌تان پر‌نور ميباشد، پر‌نور‌ترين رنگ را گزينش نماييد.

كانسيلر زرد رنگ: كاركرد كانسيلرهايي با بدن زردرنگ براي پوشاندن تيرگي و سياهي به دور‌ ديده و نيز پوشاندن لك‌‌ها و جاي جوش‌هايي كه تيره گرديده‌اند، مطلوب‌اند؛ زيرا رنگ‌هاي تيره را رفع مي نمايند.

كانسيلر سبز: اين رنگ كانسيلر براي خنثي كردن قرمزي پوست، جاي آسيب و جوش و جاي جوش مطلوب ميباشد. در شرايطي‌كه به‌فيس مادرزادي در فيس‌تان دارنده لك‌هاي قرمز رنگ يا اين كه ماه‌گرفتگي ميباشيد، مي توانيد براي پوشاندن آنان از رنگ سبز به كارگيري فرمائيد. برهان استعمال از رنگ سبز براي پوشاندن جوش‌ها اين ميباشد كه جوش معمولا قرمز رنگ ميباشد و رنگ تكميل كننده قرمز‌رنگ سبز ميباشد و به اين‌ترتيب رنگ سبز كانسيلر رنگ قرمز‌رنگ جوش‌ها را مي‌پوشاند. يادتان باشد كانسيلر را با براشي تنها روي جوش بزنيد تا از پخش شدن باكتري به حريم پوست پيشگيري نمائيد.

كانسيلر بنفش: اين رنگ كانسيلر براي پوشاندن موقعيت تورم رخ به كارگيري مي‌گردد. علاوه‌براين چنانچه رنگ پوست‌تان مايل به رنگ زرد ميباشد، براي پوشاندن نواقص فيس ميتوانيد ذيل كرم‌پودر از كانسيلر بنفش به كار گيري نمائيد.

كانسيلر نارنجي رنگ: كساني كه پوست سبزه دارا هستند مي توانند با كانسيلر نارنجي رنگ مواقعي مثل جاي جوش، آسيب و لك را بپوشانند. از سوي ديگر در حالتي‌كه بدور چشمان‌تان تيره و كبود ميباشد، درصورت به كارگيري از كانسيلر پر‌نور اين كبودي بيش تر و به‌رنگ خاكستري خودش را نشان مي دهد. براي حل اين اختلال صرفا يك راه حل موجود هست؛ به كار گيري از كانسيلر نارنجي رنگ كه رنگ ضد‌و‌نقيض با كبودي و بنفشي ميباشد شايسته ترين گزينش ميباشد. در‌اين‌صورت‌ بعداز محو كردن كانسيلر نارنجي رنگ، از يك كانسيلر پر‌نور استعمال فرماييد و آن را با يك پد يا اين كه براش محو فرماييد.


برچسب: كانسيلر چيست،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۳ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۵۴:۳۱ توسط:حقيقي موضوع: نظرات (0)

شايسته ترين طرز تقويت مژه


شايسته ترين طرز تقويت مژه بين راهكارهاي بسيار متعددي كه براي مژه هاي بلند و پرپشت موجود است كدام ميباشد؟ اين سوالي ميباشد كه در ذهن خيلي از خانم ها موجود است كه دنبال روشي مطمئن براي معالجه مژه هاي نادر پشت و بي شرايط خويش مي باشند. شايد شما هم جزو اشخاصي باشيد كه از نداشتن مژه مشقت مي‌برند، اهميت داشتن مژه هاي بلند و قشنگ به قدري زياد ميباشد كه يك كدام از اجزاي زيبايي در چهره مژه ميباشد.همان طور كه مي‌دانيد نحوه هاي خانگي و تكنيك هاي جديدي مثل كاشت مژه براي تقويت و لبريز نشان دادن مژه ها موجود هست ولي بستگي به گزينش شما دارااست كه كدام طريق را تعيين نمائيد البته چنانچه دنبال شايسته ترين طرز مي باشيد با الماس نشان هم پا باشيد.

بهترين مارك ريمل

نصيب اوليه
مژه ها هم مانند گيسو راز نياز به تقويت دارا‌هستند براي رويش مژه هاي ريخته گرديده راهكارها و نحوه هاي متعددي مي اقتدار انجام اعطا كرد. مژه ها هم شبيه گيسو راز نياز به نگهداري و تقويت دارا هستند.

شيوه طبيعي و خانگي
او‌لين طرز براي داشتن مژه هاي خوشگل داشتن تغذيه دربردارنده پروتئين ميباشد اين مواد درماني را در رژيم غذايي بگنجانيد و مصرف فرمائيد وهم از آن‌ها مي‌توانيد تحت عنوان پرپشت كننده مژه به كار گيري نماييد. درين نحوه اضافه از معالجه هاي استعمال ميشود كه در منزل به راحتي در دسترس مي‌باشند و سواي نياز به تخصص خاصي ميتوانيد براي پرورش سريع مژه اجرا فرمائيد تنها كافيست از خواص روغن هاي گياهي و مواد غذايي باخبر باشيد يك نكته قابل توجه ديگر اين ميباشد كه پس از به كارگيري از اين راهكار خانگي كتف زدن روزمره مژه فراموش نشود.

شيوه تصنعي و مصنوعي كاشت مژه
بخش اعظمي از خانم هايي كه با طريق طبيعي پاسخ نميگيرند بدون چاره ميگردند از مژه تصنعي استعمال نمايند استعمال از مژه هاي تصنعي هم بصورت دايم هم بصورت موقت انجام ميشود كاشت مژه يا اين كه به عبارتي اكستنشن مژه يك شيوه درماني براي بلند كردن مژه ميباشد كه با به كارگيري از تارهاي تصنعي و چسباندن آن به مژه هاي شخص ظواهر زيبايي مي‌دهد. ولي كنده شدن مژه بر اثر اكستنشن يكي عيب هاي ميباشد كه‌اين طرز دارااست در صورتيكه از چسب مژه خوب استعمال نشود و سبب مي گردد ريزش مژه ها اضافه شود در واقع عارضه ها آن از مزيت آن طولاني تر ميباشد.

نحوه تقويت مژه با كراتين
به مراد تقويت و پركنندگي مژه ها از مواد طبيعي و تكميل كننده مانند كراتين كه مژه به آن نياز دارااست به كارگيري مي گردد اين طريق به علت به كارگيري نكردن ابزار شيميايي و تصنعي و مصنوعي موردپسند همگان قرار گرفته ميباشد پرورش و استحكام مژه درين طريق به جهت جذب مواد معدني روي مژه ها تاثير متعددي در بلندي و خوش حالتي آن داراست. بين طرز هاي گفته در ابتدا شايسته ترين طرز تقويت كننده مژه شناخته شده‌است و البته اسم اين طريق ليفت وليمنت مژه ميباشد براي شناخت بيش تر ادامه مقاله را از دست ندهيد


برچسب: بهترين مارك ريمل،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۸ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۱۶:۵۵ توسط:حقيقي موضوع: نظرات (0)

غلظت كانسيلر نكته كليدي ميباشد


غلظت كانسيلر نكته كليدي ميباشد

كانسيلر چيست

كانسيلرها از لحاظ غلظت و فرم گونه هاي مختلفي دارا هستند و از دسته مايع رقيق كرمي تا جامد استيكي و مدادي در بازار موجودند. هريك از اين گونه كانسيلر براي كاربرد خاصي و دسته پوست خاصي پباده سازي شده‌است. اضافه اشخاص تصور مي‌نمايند جور غليظ كانسيلر براي پوشاندن تيرگي حريم ديده مطلوب ميباشد در حالي كه‌اين تصور نادرست ميباشد و مدل كرمي با غلظت ميانگين و معدود براي اين عمل ايده‌آل ميباشد و ظواهر طبيعي‌تري به پوست شما خواهد اعطا كرد. در مقابل گونه هاي غليظ‌خيس كانسيلر و اشكال استيكي و مدادي براي پوشاندن جوش و نقاط كوچك مطلوب ميباشد.

رنگ درست كانسيلر را به عمل ببريد
شايد بيان كردن اين نكته ضروري به لحاظ نرسد البته درصد بالايي از ايرادات در كاربرد كانسيلر ناشي از تعيين رنگ نامناسب براي پوست ميباشد. معمولا رنگي كه براي كانسيلر به كارگيري مي‌گردد بيش تر از حد پر‌نور يا اين كه بيشتراز حد رنگ زرد و يا اين كه بيشتراز حد صورتي ميباشد و اين مساله سبب مي شود كانسيلر تماما با پوست شما هماهنگ نشود. چنانچه پوست روشني داريد به‌دنبال رنگ‌هايي باشيد كه يه خرده متمايل به صورتي باشد، در شرايطي كه پوست متوسطي داريد رنگ‌هاي هلويي پر‌نور و ادغام صورتي و نارنجي رنگ را گزينش نمائيد و در صورتيكه پوست تيره‌اي داريد هلويي و نارنجي رنگ را آزمون فرمائيد. رنگي كه تعيين مي كنيد مي بايست يك يا اين كه دو سكو (و خير اضافه) از رنگ پوست شما پر‌نور‌خيس باشد البته براي پوشاندن جوش از كانسيلر همرنگ پوست به كار گيري نمائيد.

 

كاربرد كانسيلر در چندين لايه

مطالب پيشنهادي

چربي سوزي اصولي با ميل كردن پروتئين.

نادرست رايج در كاربرد كانسيلر ( و اضافه مواد آرايشي ديگر) اين ميباشد كه اشخاص براي پوشاندن لكه‌هاي رخ خويش در يك مرحله مقدار زياد از آن را روي پوست مي‌مالند در حالي كه‌اين فعاليت سبب مي گردد پيرايش شما خميري و غيرحرفه‌اي شود. در شرايطي كه يك لايه نازك كانسيلر براي پوشاندن تيرگي ذيل ديده يا اين كه جوش‌هاي شما كفاف نميدهد به جاي به كارگيري از مقدار متعددي كانسيلر، آن را در يك سري مرحله و يكسري لايه به فعاليت ببريد. در آغاز لايه نخستين را بزنيد و بعد از ثبت لايه دوم كانسيلر را به كار گيري نماييد و اين عمل را ادامه دهيد تا به پوشش دلخواه برسيد.


برچسب: كانسيلر چيست،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۷ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۳۴:۳۹ توسط:حقيقي موضوع: نظرات (0)

او‌لين باري كه كانسيلر را در دكان ديدم


حقيقيت، او‌لين باري كه كانسيلر را در دكان ديدم به هيچ وجهً نمي‌دانستم كانسيلر چه مي‌باشد و چه كاربردي داراست؟! تاءمل ميكردم كرم پودر رنگي ميباشد. ولي حقيقتاً كرم پودر رنگي ميباشد، ولي بجاي كرم پودر به كارگيري نميشود. بلكه براي يكپارچه‌خيس كردن پوست رخ به كار گيري ميگردد.

كانسيلر چيست

اين روز ها اكثر آرايشگران رشته‌اي از آن براي بي‌نقص كردن هر چه اضافه دسته‌هاي خويش به كار گيري مينمايند. “الناز گلرخ” ميكاپ آرتيست داراي شهرت، پرسشي مطرح كرد كه بسيار ديدني ميباشد. وي از فالوئرهاي خويش پرسيد، در حالتي كه بخواهيد تنها سه مداد اسباب آرايش و پيرايش را براي يك ميكاپ بي آلايش و سريع گزينش فرمائيد، آن سه مداد اسباب آرايش و پيرايش چه است؟ حيث شما چه چيزي است براي ما كامنت بگذاريد. پاسخ الناز گلرخ را در آخر اين نوشته ي علمي به شما خوا هيم بيان كرد.

دقيقا، به عبارتي‌قدر كه به كارگيري از كانسيلر مطلوب براي رفع خللهاي پوست رخ امداد‌كننده ميباشد. ولي در حالتي كه خطا تعيين و استعمال شود، فاجعه به‌توشه مياورد. استعمال‌ي نادرست از آن، مشكلات پوست شما‌را پررنگ‌خيس مي‌نمايد و طولاني تر به ديده ميايند. پس با ما ياروهمدم باشيد تا در‌اين نوشته‌ي علمي به شما امداد كنيم كه كانسيلر را بشناسيد و چطور آن‌را گزينش فرماييد و صحيح و بجا از آن به كار گيري فرمائيد.

تفاوت كانسيلر با پرايمر و كرم پودر چه مي باشد و بيساري ديگر از پرسش‌هاي شما‌را نيز در آخر پست جواب داديم.

شايد به‌اين پست عشق داشته باشيد: يادگرفتن گام به گام استقاده از كانسيلر
آنچه در‌اين پست ميخوانيد: [نهفته كن!]

1 كانسيلر چه است و موردها به كارگيري از آن
2 مواد تشكيل دهنده‌ي كانسيلر چه ميباشد ؟
3 كالركاركتور رنگارنگ به چه درد ميخورند؟
4 چطور كانسيلر مطلوب گزينش كنيم؟
5 چطور كانسيلر را مبني بر گونه پوست خويش تعيين كنيم؟
6 چطور كانسيلر را متناسب با ايراد پوستي خويش تعيين كنيم؟
7 كالركاركتور سبز براي لك‌هاي قرمز‌رنگ
8 كارلركاركتور نارنجي رنگ يا اين كه قرمز رنگ براي تيرگي ها
9 كالركاركتور بنفش براي رفع خستگي پوست و زردي
10 كالر كاركتور نخودي براي زاويه دهي
11 چطور كانسيلر را متناسب بارنگ پوست خويش گزينش كنيم؟
12 پرسش‌هاي متداول
13 هر رنگ كالركاركتور براي چه موردي استعمال مي شود؟
14 انگيزه از استعمال از كانسيلر چه مي باشد؟
15 نخستين كانسيلر بزنيم يا اين كه كرم پودر؟
16 فرق در ميان كانسيلر و كرم پودر چه مي‌باشد؟
17 شايسته ترين برند كانسيلر چه است؟
18 شايسته ترين كانسيلر: از تارت تا ماي، كدام كانسيلر برندست
19 آيا مي بايست تمام رنگ هاي كانسيلر را داشته باشم؟
20 فيد كردن چه ميباشد؟
21 تفاوت پرايمر و كانسيلر چه چيزي است؟
كانسيلر چه مي باشد و موردها به كار گيري از آن
قبلي از هر چيز بهتر ميباشد بدانيد كانسيلر چه مي باشد ؟ كانسيلر(concealer) يا اين كه كالركاركتور(color corrector) يك كدام از اقلام آرايشي ميباشد، كه براي تصحيح رنگدانه هاي پوست مثل لك،كك‌ و مك، اثرها سوختگي، ماه‌گرفتگي، جاي جوش و اسكار به عمل مي روند. همينطور براي پررنگ‌ كردن نصيب‌هايي از رخ مثل روي سيرتكامل، تيغه‌ي بيني و …. به كار گيري مي گردد. كرم پودر فشرده گرديده در رنگ‌هاي متعدد كه براي خنثي كردن جاي لك، جوش، قرمزي، كبودي و زردي پوست استعمال ميگردد. با استعمال از كانسيلر رنگ پوست رخ شما، يك‌دست‌خيس ميشود.

شايد برايتان سوال پيش آيد كه كرم‌پودرها هم براي پوشاندن عيب هاي چهره بكار مي روند. پس ادله استعمال از كانسيلر چه مي‌باشد؟ چنانچه لك‌هاي رنگي پوست شما بسيار زياد و لبريز‌رنگ مي‌باشند، مسلما علاوه بر كرم‌پودر، مي بايست از كالركاركتور به كار گيري نمائيد. هر دو پوست را يكپارچه ميكنند، اماكانسيلر قطور‌خيس و سنگين‌خيس ميباشد.

شايد برايتان جذاب باشد اولي كالركاركتر را مارك 3dsmax فاكتور در سال ۱۹۵۴ وارد بازار كرد. انگيزه از ارائه‌ي آن، تصحيح رنگدانه‌هاي بيش تر پوست فيس بود.

مواد تشكيل دهنده‌ي كانسيلر چه مي باشد ؟
حال كه فهميديدم كانسيلر چه چيزي است ، وقت آن رسيده تا مواد تشكيل دهنده‌ي كانسيلر را بشناسيم. كمپاني‌هاي متفاوت از مواد تشكيل‌دهنده‌هاي متنوعي براي ساخت محصول ها خويش به كار گيري مينمايند. ولي مواد تشكيل دهنده‌ي رايج در كانسيلر ها مواد تحت مي‌باشند.

(Talc)تالك

( Ricinus Communis (Castor) Seed Oil) روغن دانه‌هاي گياهي

گليسيرين (Glycerin)

ديمتيكن (Dimethicone )

پروتئين برنج هيدروليز گرديده(Hydrolyzed Rice Protein)

گليسريل استارات(Glyceryl Stearate)

كائولن مينرال(Kaolin Mineral)

روغن هيدروليز گرديده(Oil Hydrolyzed)

نشاسته ذرت(Corn Starch)

رايحه(Fragrance)

اوليل الكل(Oleyl Alcohol)

سديم كلريد(Sodium Chloride)

افزودني هاي رنگي(Color Additives)

آب (Water)


برچسب: كانسيلر چيست،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۲۳:۱۸ توسط:حقيقي موضوع: نظرات (0)

كانسيلر پوشاننده جوش چه چيزي است و چطور بايستي از آن بهره برد؟


كانسيلر پوشاننده جوش چه چيزي است و چطور بايستي از آن بهره برد؟

كانسيلر چيست

در حالتي كه هر روز صبح، جوش‌هاي روي پوست چهره يا اين كه جاي آنها سبب ساز ميگردند كه خودباوري خويش را از دست بدهي، ما ترفندي را در آرايش و پيرايش به تو نشان مي دهيم كه به ياري آن ميتواني از شر ظواهر بد جوش‌ها روي پوست خلاص شوي! سر اين فعاليت، به كارگيري از كانسيلر پوشاننده جوش ميباشد!

آري؛ كانسيلر پوشاننده جوش فيس قادر است در محو كردن موقتا جوش‌ها و جاي آنان از روي فيس اعجاز نمايد! به شرطي كه كانسيلر قابل قبولي را تعيين كني و طرز به كارگيري از آن را بلد باشي!

براي اين مراد، موعظه‌هاي ما‌را در رابطه گزينش شايسته ترين كانسيلر پوشاننده جوش و طرز صحيح استعمال از آن بخوان.

"كانسيلر چه چيزي است و آيا بدون شكً مي بايست آن را در كيف اسباب و اثاث پيرايش خويش داشت؟" را اينجا بخوانيد.

براي پوشاندن قرمزي جوش‌ها و جاي آن ها روي پوست مي تواني از كانسيلر سبز به كار گيري كني و بعد روي آن را با كانسيلر رنگ پوست بپوشاني. بنابراين كه نخست مقداري كانسيلر سبز را روي جاي جوش‌ها بزن و آن گاه به ياري خودكار‌موي يا اين كه تكه‌اي پنبه، كانسيلر رنگ پوست را روي آن ها بمال. با محو كردن خطوط حريم اين نواحي مي تواني پوستي صاف و يكپارچه داشته باشي.

طريق صحيح استعمال از كانسيلر پوشاننده جوش اين ميباشد كه نخست مقداري مرطوب‌كننده فارغ از چربي را روي پوست خويش بمالي. براي پوشاندن جوش‌هاي رخ، كانسيلر منحصربه‌فرد اين عمل را تعيين كن يا اين كه چنانچه كه به آن دسترسي نداري، كانسيلري با اساس زرد رنگ را تهيه و تنظيم كن. توجه كن كه كانسيلرهاي مايع به دور ديده براي اين عمل مطلوب نيستند.

درحال حاضر به امداد انگشت خويش، كانسيلر پوشاننده جوش را روي جوش‌ها بزن. آن گاه كرم پودر دائمي خودت را روي فيس بمال. اعتنا كن كه هنگام پوشاندن روي جوش‌ها با كرم پودر از حركات ضربه‌اي استعمال كني تا كانسيلر تحت آن را پخش نكني.

در انتها ميتواني با استعمال از پنكيك مطلوب، پوست خويش را صاف و يك دست كني. ما در اينجا تورا با يك گونه كانسيلر پوشاننده جوش از مارك آرايشي "كاپريس" Caprice آشنا مي كنيم.


كانسيلر پوشاننده جوش "كاپريس" دسته ايفكت مجيك Effect Magique كه هم سياهي و پف بدور ديده‌ها را از دربين ميبرد و هم براي پوشاندن جاي جوش و لكه‌هاي روي پوست فرموله شده‌است، با رنگ‌هاي متعادل و متنوع خويش، پوشش يكدستي را روي پوست ساخت مي‌نمايد.

اين كانسيلر فرانسوي همينطور، ماندگاري بالايي داراست و خطوط نازك حريم ديده‌ها را نيز مي‌پوشاند. ظاهري كه پوست بعد از به كار گيري از اين كانسيلر پوشاننده جوش پيدا مي‌نمايد، طبيعي و مات ميباشد. براين اساس، اين كانسيلر ميتواند يكي‌از شايسته ترين تعيين‌ها براي هر خانمي باشد!


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ دى ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۴۹:۱۱ توسط:حقيقي موضوع: نظرات (0)

كانسيلر چه چيزي است و چه‌گونه مي بايست از آن استعمال كنيم؟


كانسيلر چه چيزي است و چه‌گونه مي بايست از آن استعمال كنيم؟
كانسيلر همانگونه كه از اسم آن (Concealer) پيداست يك وسيله آرايشي براي پوشش دادن عيوب پوستي ميباشد. كانسيلر نوعي فونداسيون فشرده با غلظت بالا ميباشد كه قابليت و امكان پوشش بالايي داراست و ميتواند مشكلهاي پوست مثل آكنه و قرمزي ناشي از آن، لك پوستي و چاله و سياهي ذيل ديده را تا حد متعددي پوشش دهد. ولي به كارگيري از كانسيلر نياز به رعايت نكاتي دارااست كه درين نوشته ي علمي از خبر نامه قرمز رنگ به آن خوا‌هيم پرداخت.

كانسيلر چيست

استعمال از كانسيلر
كانسيلر مطلوب گزينش نمائيد: او‌لين گام براي به كار گيري از كانسيلر تعيين جور مطلوب آن ميباشد. كانسيلرها اشكال مختلفي دارا هستند و هر گونه آن براي نياز خاصي پباده سازي شده‌است پس گذشته از هرچيز مي بايست نياز پوست خويش را بشناسيد. كاسيلر را يك يا اين كه دو سكو پر‌نور‌خيس از رنگ طبيعي پوست خويش و بي ترديد از مارك داراي اعتبار گزينش فرمائيد. گونه مدادي آن براي جوش و آكنه و مدل استيكي براي عيوب گسترده پوست كاربرد داراست. گونه هاي مايع و كرمي را براي پوست‌هاي كم آب و گونه هاي جامد و پودري را براي پوست‌هاي چرب به عمل ببريد.

پوست خويش را مهيا سازي نماييد: مانند طرز‌هاي متفاوت پيرايش قبلي از هرچيز بايستي چهره خويش را بشوييد و منزه فرمائيد، از يك منزه كننده ملايم به كارگيري نمائيد و بعداز آن از مرطوب كننده مطلوب آبرساني به پوست به كارگيري فرمائيد. براي تزكيه پيرايش حريم ديده از يك گوش تميز كن پاك به كار گيري فرماييد و مواد باقي مانده از ريمل و خط ديده را بزداييد. كانسيلر اولي مرحله از آرايش و پيرايش شماست (ولي در‌صورتي‌كه از اصلاح كننده رنگ استعمال نمي كنيد) و مي بايست روي پوست منزه و قابل انعطاف و فراهم سازي گرديده گزينه به كار گيري قرار بگيرد.

سياهي زيرچشم را پوشش دهيد: از برس اختصاصي كانسيلر استعمال فرماييد و آن را ذيل ديده و روي نقاط تيره حريم آن مثل كناره ديده و حريم بيني بزنيد. ولي اين عمل را با انگشت هم مي‌قدرت انجام اعطا كرد ولي برس بهداشتي‌خيس ميباشد، همينطور بعضا برندها در بسته بندي خويش برس و اپليكاتور منحصر به فرد دارا هستند كه ميتوانيد آن را به فعاليت ببريد. بعد از زدن كانسيلر آن را محو نمائيد البته هيچ گاه بدور ديده را نماليد زيرا موجب زخم به پوست مي شود و ولي پوشش آن را كاهش مي دهد. تا نقطه زيرين مژه‌هاي زير را به طور كامل پوشش دهيد و جايي را خالي باقي نگذاريد تا ديده‌ها موقعيت طبيعي خويش را داشته باشند.

 

مطالب پيشنهادي

از تبريز بنويس، اجرو پاداش بگير

آكنه و لكه‌هاي پوستي را پوشش دهيد: علت عمده به كارگيري خانم‌ها از كانسيلر لك‌هاي پوستي، آكنه و جاي آن و قرمزي ناشي از آن ميباشد. براي اين فعاليت كانسيلر را با برس يا اين كه اپليكاتور روي جاي‌جاي دچار به طور جدا بزنيد آن‌گاه به آرامي گوشه‌هاي آن را محو نماييد تا مرزها معين نباشد. از لايه كلفت كانسيلر به كار گيري نكنيد زيرا آرايش و پيرايش شما‌را خميري خواهد كرد، يك لايه نازك از پوشش كافي ميباشد. در چهره لزوم از لايه‌هاي دوم و سوم هم به كار گيري نماييد. براي اين فعاليت از انگشت استعمال نكنيد زيرا آلودگي دست شما احوال آكنه را بدتر خواهد كرد.

كانسيلر را ثبت نماييد: بعداز اين كه كليه نقاط دچار به خير و خوبي پوشش داده شد مقداري از فونداسيون خويش را برداريد و روي نقاطي كه كانسيلر زده‌ايد بماليد تا ثبت شود. به جاي اين عمل مي توانيد از پودر ثبت كننده پيرايش هم به كارگيري فرماييد. همگي جاي چهره را برس بكشيد تا يك دست و پاك شود.


برچسب: كانسيلر چيست،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۲ دى ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۲۶:۴۲ توسط:حقيقي موضوع: نظرات (0)

تعيين رنگ كانسيلر مطلوب


تعيين رنگ كانسيلر مطلوب
كانسيلر
كانسيلر
همان گونه كه گفته شد كانسيلر رنگ هاي مختلفي نيز دارااست :

كانسيلر چيست

رنگ زرد
مطلوب براي هر جور پوستي ميباشد كه تيرگي رخ را محو مي نمايد .

در‌حالتي كه تيرگي حريم ديده شمارا اذيت مي‌نمايد مي‌توانيد از اين رنگ به كارگيري نماييد .

بنفش
براي پوشش كبودي فيس رنگ بنفش گذينه ي قابل قبولي براي تعيين ميباشد .

اشخاصي كه دارنده پوست زرد رنگ مي‌باشند از اين رنگ مي‌توانند به كارگيري نمايند .

سبز
خنثي كردن رنگ پوست يكي‌از خواص هاي رنگ سبز ميباشد .

مطلوب براي محو كردن قرمزي چهره ،لكه هاي مامان زادي و يا اين كه جوش رخ ميباشد .

نارنجي رنگ
گزينه استعمال براي افرادي كه پوست سبزه دارا‌هستند .

گونه هاي كانسيلر


ديدني ميباشد بدانيد برخي از كانسيلر ها اقتدار بسيار متعددي در محو كردن و پوشاندن لكه هاي اثبات و بدون شوخي چهره دارا‌هستند .

كرم
به جهت ماندگاري طولاني ، در زمان روز پوست شما پوسته پوسته و يا اين كه چروكيده نخواهد شد .

براي محو كردن گونه هاي لكه در رخ مطلوب ميباشد .

مايع
همت بسيار قشنگ با كيفيت خوب را در فيس شما خواهد داشت .

با به كارگيري از مداد هاي ارايشي و يا اين كه اسفنج هاي اختصاصي مي‌توانيد اينن عملگرد خوشگل را در چهره خويش ملاحظه كنيد .


برچسب: كانسيلر چيست،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۱ دى ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۴۵:۱۵ توسط:حقيقي موضوع: نظرات (0)

درخصوص چشمها، سيرتكامل ها و لب ها


درخصوص چشمها، سيرتكامل ها و لب ها

كانسيلر چيست

استعمال از پنكك، تحت عنوان آستر پيرايش ديده

قبلي از آرايش و پيرايش ديده، روي پلكهاي خويش پودر پنكك بزنيد تا آرايش و پيرايش روي آن ثبت شود. با اين عمل چربي پوست گرفته مي گردد و پوست مهيا ميگردد تا سايه روي آن زده شود. همت فرمائيد به جاي سايه هاي كرمي از سايه هاي پودري استعمال فرماييد؛ زيرا سايه هاي كرمي معمولا” دربردارنده كرم هاي قابل انعطاف كننده ميباشند و دوام متعددي ندارند.

 

خط ديده هاي ژله اي و مايع

اين خط ديده ها ضدآب مي‌باشند و روي پوست پخش نمي‌شوند. مي اقتدار اظهار‌كرد مثل چسب روي پوست مي چسبند و به ويژه براي روزهاي گرم فصل تابستان بسيار مطلوب مي‌باشند. در هواي مرطوب و گرم، اين دسته خط ديده جايگزين بسيار قابل قبولي براي خودكار ديده ميباشد كه معمولا” چرب ميباشد و با رطوبت و گرمي هوا روي پوست پخش ميگردد.

 

رژ سيرتكامل

در شرايطي كه پوست خيلي چربي داريد، از رژ گونۀ كم آب استعمال فرمائيد و در‌صورتي‌كه پوست كم آب يا اين كه عادي داريد، از رژگونۀ پودري به كارگيري فرماييد. از رژگونه هاي كرمي، كه دربردارنده كرم قابل انعطاف كننده ميباشند و در گرماي هوا جاري و پخش ميشوند استعمال نكنيد.

 

خط لب

هر رژ لبي با هر خصوصيت و ماركي در‌صورتي‌كه روي لب استوار خواهد ماند كه گذشته از آن روي لبها، خط لب كشيده شود. خط لب مرزي را روي لب معين ميكند كه رنگ رژلب از آن خارج نمي زند و پخش و منزه نميشود. عملكرد نماييد از خط لب همرنگ با رنگ طبيعي لبهايتان استعمال نماييد. مسلما” خط لب را گذشته از رژ لب بزنيد بدين ترتيب كه خطي بدور لبها بكشيد و آن گاه روي لبها را نيز يه خرده خط لب بكشيد و آن‌گاه رژ لب يا اين كه برق لب بزنيد.

 

از رنگهاي تابستاني به كار گيري فرمائيد

براي آرايش و پيرايش چشمها از سايه هايي كه رنگ هاي تابستاني را تداعي ميكنند به كارگيري نمائيد، مثل سبز نعنايي، آبي رنگ آسماني يا اين كه صورتي پر‌نور. از به عبارتي سايه اي كه روي پلكها زده ايد يك لايه از ريشه تا نوك مژه ها بزنيد و آن گاه دو لايه ريمل روي آن بزنيد.

روي پوستتان را با پودر درخشان و براق با بدن شامپاني يا اين كه برنز، هاي لايت زيبايي بزنيد. روي سيرتكامل ها را نيز از همين رنگ رژ سيرتكامل بزنيد تا رنگ پوست شما يكنواخت و هماهنگ گردد.

به كارگيري از برق لب هاي كه رنگ سرد دارا‌هستند مثل برق لب صورتي، هلويي يا اين كه قرمز رنگ-صورتي درخشش و زيبايي رژ لب را روي لبها، دوچندان مي نمايد. همينطور مي‌توانيد با به كار گيري از يك سوآب پاره اي رنگ روغني روشن روي رژ لب خويش بزنيد .اثر اين رنگ هاي روغني روي لب مثل اثر برق لب ميباشد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۸ دى ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۱۶:۴۰ توسط:حقيقي موضوع: نظرات (0)