مجله فروش لوازم ارایش مجله فروش لوازم ارایش .

مجله فروش لوازم ارایش

طرز به کارگیری کانسیلر بر روی جوشها:

کانسیلر چیست
طرز به کارگیری کانسیلر بر روی جوشها:
جوشها یک کدام از طاقت فرسا ترین عیوب برای نهفته کردن در فیس می‌باشند. که گذشته از هر چیز توصیه میشود در آغاز از معالجه های طبیعی برای حقیرکردن و منقبض کردن جوش استفاده نمود که از آن گزاره می شود به روغن درخت چای و یا این که سرکه سیب بر روی محل متبوع استفاده نمود که می‌تواند تخت‌گاز جوش را کوچک و منقبض کند.
در‌صورتی‌که نحوه های طبیعی درمانی نقل شده در دسترس شما نبودند تولیدات دارنده سالیسیلیک اسید نیز میتوانند امداد خیر برای شما باشند. در کل دقت داشته باشید که هر مورد از طریق ها بایستی پانزده دقیقه قبلی از استارت پیرایش رخ انجام شوند.

 

به‌دنبال بایستی به وسیله یک تحت سازی (بوسیله کرم پودر) مطلوب با رنگ پوست خویش استارت به محو کردن جوش فرمایید اما اعتنا داشته باشید که صد رد صد رنگ کرم پودر را به اعتنا و مطلوب با پوست خویش گزینش فرمایید این مرحله خیلی مهم میباشد زیرا در‌صورتی‌که صحیح انجام نشود سبب ساز می‌شود سود عکس بگیرید و محل متبوع معین خیس و بدیهی خیس از پیشین شود.

 

در مرحله آن‌گاه به وسیله یه شات مطلوب آرایشی یه خرده کانسیلر که مطلوب با رنگ پوست شماست را بر روی محل متبوع و حریم آن بمالید بعد از آن به آرامی با امداد نوک انگشتان خویش چندبار روی محل متبوع و لبه آن ضربه های خیلی آرامی بزنید تا نوروفروغ و تیرگی مواد آرایشی مستعمل ادغام و یک پارچه شود. در غایت در صورتی جوش از گذشته وضعیت قرمزی و برافروخته داشت و پاره ای قرمزیه آن مشخص میباشد می توانید از یک پودر نصفه واضح (پنکک) مطلوب بر روی محل متبوع بهره مند شد.

طرز به کارگیری از کانسیلر بر روی دوایر تیره ذیل دیده:
دوایر پایین دیده به طور طبیعی معمولا به رنگ ارغوانی می باشند. خانم های آسیایی بهتر میباشد از کانسیلر های با رنگ هلویی به کار گیری کنند.
طریق به کارگیری درست از کانسیلر درین نصیب بدین نحو میباشد که با پوست مرطوب گردیده آغاز فرمائید و به وسیله انگشتان خویش به طور دورانی یا این که بوسیله یک شات آرایشی تخت از داخلی ترین کناره دیده فعالیت را مقدمه نمائید اما خیلی توجه فرمایید که محو کننده (کانسیلر) را خیلی در حدود نصیب فرنگی دیده به کارگیری نکنید زیرا که‌این عمل باعث می گردد محو کننده در خطوط ریز و ظزیف دیده قرار بگیرد.
برای خانم هایی با رنگ های عمیق پوست که دارنده دوایر ارغوانی تیره و یا این که قهوه ای در تحت دیده خویش می باشند بهتر میباشد از کانسیلر دارنده پیگمنت های نارنجی رنگ استعمال کنند. ولی طریق دیگر اینست که با کانسیلر مطلوب با رنگ پوست خویش دوایر تیره را در حدود رنگ پوست خویش درآورید که در غایت باعث می‌گردد محدوده متبوع پر‌نور خیس از پیشین و بی عیب نمایان شود.


برچسب: کانسیلر چیست،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۵ بهمن ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۲۰:۲۱ توسط:حقیقی موضوع: نظرات (0)